Angela ATANASIU

Angela ATANASIU este absolventă a Facultății de Drept, Facultății de Administrarea Afacerilor (ASE București) și a Facultății de Electronică și Telecomunicații – Rețele și Software de Telecomunicații (UPB București). De asemenea, a absolvit un program de cursuri masterale la Institutul Francez Conservatoire National des Arts et Métiers Paris – CNAM–ASE și a urmat cursuri de pregătire specifice de drept penal al afacerilor la institutul CNAM Paris.

Angela ATANASIU a gestionat cauze de corupție, evaziune fiscală, spălarea banilor și alte infracțiuni economice. A oferit consultanță juridică și asistență unor companii naționale și internaționale din domeniul farmaceutic, IT și telecomunicații, industria auto și industria petrolieră.