Arii de practică

Drept Penal
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în toate categoriile de cauze penale atât în ceea ce privește latura penală, cât și latura civilă
 • Consultanță juridică pentru prevenirea unor probleme de natură penală
 • Redactare cereri adresate CEDO
 • Extrădare și proceduri transnaționale
 • Protecţia victimelor infracţiunilor
Drept Civil
 • Consultanță juridică, asistenţă şi reprezentare în materia răspunderii civile delictuale și contractuale
 • Consultanță juridică, asistenţă şi reprezentare în domeniul proprietății private și publice
 • Consultanță juridică, asistenţă şi reprezentare în materie de liberalități, succesiune, raporturi de familie și partaj
 • Consultanță juridică în materia contractelor civile/comerciale
 • Consultanță juridică, asistenţă şi reprezentare în materie de garanții personale/ fidejusiune, privilegii și garanții reale
Arbitraj
 • Asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor arbitrale
 • Consultanță privind prevenirea și soluționarea cauzelor prin arbitraj
Dreptul muncii
 • Redactare contracte de muncă, decizii și regulamente interne
 • Asistență juridică în proceduri disciplinare
 • Asistență juridică și reprezentare la negocierea contractului colectiv de muncă
 • Asistență juridică și reprezentare în litigii de muncă și asigurări sociale 
Contencios administrativ și fiscal
 • Formularea de opinii legale cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor fiscale
 • Asistență juridică și reprezentare în fața autorităților fiscale
 • Asistență juridică în timpul controalelor fiscale
 • Asistență juridică și consultanță în procedurile fiscale de rambursare T.V.A. și alte restituiri de impozite sau taxe
 • Formularea și susținerea contestațiilor împotriva titlurilor de creanță fiscală și actelor administrative
 • Achiziții publice
Drept contravențional
 • Asistență juridică și reprezentare în procesele contravenționale
 • Consultanță juridică în materie contravențională
Insolvență
 • Asistență juridică și reprezentare în procedura insolvenței
 • Consultanță juridică privind procedura insolvenței și în ceea ce privește prevenirea insolvenței prin mijloace legale
Asigurări
 • Consultanță juridică în materia asigurărilor și reasigurărilor
 • Asistență juridică și reprezentare în cazuri de malpraxis
 • Asistenţă juridică și reprezentare în orice tipuri de litigii privind asigurările