Articole

Despre Dreptul penal al afacerilor

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=56ukggDoRw4

Read More

DE LEGE LATA, EXISTĂ CAUZE DE ÎNTRERUPERE A TERMENULUI PRESCRIPȚIEI RĂSPUNDERII PENALE?

Rezumat De lege lata (potrivit legii în vigoare la acest moment), nu există reglementate cauze de întrerupere a termenului de...

Read More

BANCRUTA FRAUDULOASĂ

  1. Textul incriminator Potrivit art. 241 C. pen.: „(1) Fapta persoanei care, în frauda creditorilor: a) falsifică, sustrage sau...

Read More

EVAZIUNEA FISCALĂ ȘI OPTIMIZAREA FISCALĂ (EVAZIUNEA FISCALĂ LEGALĂ)

Motto 1: „Când este vorba despre plata impozitelor patriotismul dispare” (G. Orwell). Motto 2: “Impozitele, până la urmă, sunt cotizaţiile...

Read More

Provocări ale Dreptului penal al afacerilor

https://www.youtube.com/watch?v=feaOLFXyvCo

Read More

CEAPA, AVOCAŢII ȘI AFINITATEA PROFESIONALĂ

  Când ne uităm în oglinda socială, constatăm că o parte a oamenilor sunt fie din grupul nostru, (sunt de-ai...

Read More

OPERAȚIUNILE FINANCIARE EFECTUATE ÎN MOD FRAUDULOS

1. Norma de incriminare Conform art. 250 C. pen.: „(1) Efectuarea unei operaţiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare...

Read More

ACCEPTAREA OPERAȚIUNILOR FINANCIARE EFECTUATE ÎN MOD FRAUDULOS

1. Norma de incriminare Conform art. 251 C. pen.: „”„(1) Acceptarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare...

Read More

Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii – dezbatere

<iframe src="//player.vimeo.com/video/272643059" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Read More

Criminalitatea informatică. Frauda informatică

Frauda informatică 1. Norma de incriminare Conform art. 249 C. pen.: „Introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice, restricționarea accesului...

Read More

Infracțiunile informatice – Dezbatere înregistrată

<iframe src="//player.vimeo.com/video/266554436" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Read More

DESPRE RESPECTUL ȘI DISPREȚUL FAȚĂ DE LEGE

  În societatea contemporană sunt două categorii de oameni, și anume cei care respectă legile fie din convingere, fie din...

Read More

CORUPŢIA ÎN MEDIUL PRIVAT

1. Introducere Existența corupției este dăunătoare pentru societate, mai ales dacă avem în vedere mediul public, deoarece se hrăneşte cu...

Read More

DESPRE CARTEA VIAȚA PRIN OCHII UNUI AVOCAT – ÎNREGISTRARE VIDEO

https://www.facebook.com/nicolae.cirsteauj/posts/473683146382508?notif_id=1521040668794322¬if_t=like_tagged&ref=notif

Read More

MANIPULAREA PREȚURILOR DE TRANSFER

  Manipularea prețurilor de transfer constă în manevrarea valorii bunurilor – corporale sau necorporale – înstrăinate între persoane afiliate, prin...

Read More

LEGEA PREVENIRII – DEZBATERE

https://www.facebook.com/portaluj/videos/1639050069506514/?hc_ref=ART-zON-3EN8qLqzI_emSVvbpNZqS7k8LcGN2Xzdo9Myg6IN9eIY1m8WsesNLb1bvZQ

Read More

SITUAȚIA DEȚINUȚILOR ȘI A ÎNCHISORILOR DIN ROMÂNIA – DEZBATERE

https://www.facebook.com/nicolae.cirsteauj/posts/461264934290996?notif_id=1518620900081403&notif_t=tagged_with_story&ref=notif

Read More

FRAUDAREA BUGETULUI UNIUNII EUROPENE – DEZBATERE

https://www.facebook.com/portaluj/videos/1625175554227299/

Read More

CONDIȚIILE DIN ÎNCHISORI, STANDARDELE EUROPENE PENTRU ÎNCHISORI ȘI DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE CONDAMNAȚILOR ȘI DEȚINUȚILOR

  Rezoluţia Parlamentului European din 5 octombrie 2017 referitoare la sistemele penitenciare și condițiile din închisori (2015/2062(INI) Parlamentul European, – ...

Read More

FRAUDAREA BUGETULUI UNIUNII EUROPENE – DEZBATERE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=198&v=cJmypif2PIw

Read More

PROCEDURA RECUNOAȘTERII ÎNVINUIRII ȘI RECURSUL ÎN CASAȚIE

  (Excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 434 alin. (2) lit. f) – decizia Curții Constituționale nr. 651/2017) Conf. univ....

Read More

ABUZUL SEXUAL ÎN SERVICIU – DEZBATERE

https://player.vimeo.com/video/190637898

Read More

1 LEU = 1 ABUZ (ÎN SERVICIU) – DEZBATERE

https://player.vimeo.com/video/224134486

Read More

PREZUMȚIA DE NEVINOVĂȚIE – DEZBATERE

https://player.vimeo.com/video/252221826

Read More

PREZUMȚIA DE NEVINOVĂȚIE ÎN LUMINA DIRECTIVEI (UE) 2016/343

Mihai Adrian Hotca 1. Conținutul principiului prezumției de nevinovăție 1.1. Scurtă introducere Așa cum s-a arătat în doctrină, prezumția de...

Read More

SCRISOARE-INFORMARE PRIVIND DREPTURILE PERSOANEI PRIVATE DE LIBERTATE ȘI DREPTURILE PERSOANEI ÎMPOTRIVA CĂREIA S-A LUAT O MĂSURA PRIVATIVĂ DE LIBERTATE ÎN BAZA UNUI MANDAT EUROPEAN DE ARESTARE

Conţinutul acestui document a fost preluat de pe site-ul UNBR. I. INFORMARE PRIVIND DREPTURILE PERSOANEI PRIVATE DE LIBERTATE Aveți următoarele...

Read More

OBȚINEREA NELEGALĂ A UNOR SUME DE LA BUGETELE PUBLICE – ART. 8 DIN LEGEA NR. 241/2005

Mihai Adrian Hotca 1. Conținutul textului incriminator  Potrivit art. 8 din Legea nr. 241/2005: „(1) Constituie infracțiune și se pedepsește...

Read More

STRUCTURA INFRACȚIUNII

Mihai Adrian Hotca 1. Noţiune        Prin structura infracţiunii înţelegem elementele sau componentele infracţiunii şi relaţiile dintre acestea. Infracţiunea –...

Read More

EVAZIUNEA FISCALĂ ȘI OPTIMIZAREA FISCALĂ

Mihai Adrian Hotca Motto: „Când este vorba despre plata impozitelor patriotismul dispare” (G. Orwell). 1. Consideraţii introductive Potrivit Constituţiei, persoanele...

Read More

UMANISMUL – PRINCIPIU AL DREPTULUI PENAL ȘI AL POLITICII PENALE

Mihai Adrian Hotca Brevitatis causa, umanismul dreptului penal este obligația legiuitorului și a persoanelor care aplică legea penală, de a...

Read More

RUGĂCIUNEA UNUI JUDECĂTOR

  Publicată în anul 1921, în Pandectele Săptămânale, fiind tradusă din franceză de Dr. George Surdu   Doamne, eu sunt...

Read More

TRAFICUL DE DROGURI

Mihai Adrian Hotca 1. Precizări introductive și conținutul normei de incriminare  Infracțiunea de trafic de droguri este reglementată în art....

Read More

TRANSMITEREA FICTIVĂ A ACȚIUNILOR SAU PĂRȚILOR SOCIALE

Mihai Adrian Hotca 1. Conținutul normei de incriminare Potrivit art. 2801 din Legea nr. 31/1990: „Transmiterea fictivă a părților sociale...

Read More

UN BUN ÎNCEPUT PENTRU RESPECTAREA HOTĂRÂRII-PILOT ÎN CAUZA REZMIVEŞ ŞI ALŢII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI – ADOPTAREA LEGII NR. 169/2017 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR. 254/2013

Mihai Adrian Hotca 1. Introducere Vineri, 14 iulie 2017, Președintele a promulgat Legea nr. 169/2017 privind modificarea și completarea Legii...

Read More

PROPORȚIONALITATEA PROTECȚIEI – PRINCIPIU AL DREPTULUI PENAL ȘI AL POLITICII PENALE

Mihai Adrian Hotca 1. Scurte incursiuni istorice       Faptele antisociale şi sancţionarea făptuitorilor sunt fenomene a căror apariţie este legată...

Read More

PREZUMȚIA DE NEVINOVĂȚIE ȘI PRINCIPIUL PROPORȚIONALITĂȚII. DOUĂ CAZURI RECENTE DE ÎNCĂLCARE A ACESTOR PRINCIPII

Mihai Adrian Hotca 1. Conținutul principiului prezumției de nevinovăție Principiul prezumției de nevinovăție este principiul fundamental al dreptului ce constă...

Read More

RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE. CONDIȚII GENERALE

Mihai Adrian Hotca 1. Precizări introoductive  Potrivit art. 135 C. pen., persoana juridică, cu excepţia statului şi a autorităţilor publice,...

Read More

RENUNȚAREA LA APLICAREA PEDEPSEI

Mihai Adrian Hotca 1. Noțiune  Renunţarea la aplicarea pedepsei este facultatea conferită de lege judecătorului de a nu aplica pedeapsa...

Read More

ASPECTE TEORETICO-PRACTICE PRIVIND PRINCIPIUL LEGALITĂȚII INCRIMINĂRII

Mihai Adrian Hotca  1. INTRODUCERE Într-un regim democratic care se fundamentează pe statul de drept, acesta are limitat dreptul de...

Read More

PREZUMŢIA DE LEGITIMĂ APĂRARE

Mihai Adrian Hotca   Potrivit art. 19 C. pen.: „(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită în legitimă...

Read More

PEDEPSELE APLICABILE PERSOANELOR JURIDICE

1. Introducere       Potrivit art. 136 C. pen., pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt amenda, ca pedeapsă principală, și pedepsele complementare....

Read More

INCIDENȚA PRINCIPIULUI NE BIS IN IDEM RELATIV LA NEÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR FISCALE, DACĂ ACEASTA ÎMBRACĂ ȘI HAINA UNEI INFRACȚIUNI

Mihai Adrian Hotca 1. Introducere În traducere mot à mot, ne bis in idem înseamnă „nu de două ori același...

Read More

MĂSURILE DE SIGURANȚĂ. ASPECTE COMUNE

Mihai Adrian Hotca 1. Concept Conform art. 107 alin. (1) C. pen.: „Măsurile de siguranţă au ca scop înlăturarea unei...

Read More

RĂSPUNDEREA PENALĂ A MINORULUI. CÂTEVA CONSIDERAȚII

Mihai Adrian Hotca        Criminalitatea juvenilă este una dintre problemele importante ale societăţii contemporane, deoarece se constată o tendinţă ascendentă...

Read More

MĂSURILE EDUCATIVE PRIVATIVE DE LIBERTATE

Mihai Adrian Hotca  1. Aspecte introductive comune În expunerea de motive ce a însoțit proiectul noului Cod penal, se arată...

Read More

MĂSURILE EDUCATIVE NEPRIVATIVE DE LIBERTATE

Mihai Adrian Hotca 1. Stagiul de formare civică Potrivit art. 117 alin. (1) C. pen., măsura educativă a stagiului de...

Read More

INFRACȚIUNILE PREVĂZUTE ÎN ART. 272 DIN LEGEA NR. 31/1990

Mihai Adrian Hotca 1. Conținutul textului legal și aspecte comune 1.1. Conținutul textului incriminator Potrivit art. 272 din Legea nr....

Read More

INFRACȚIUNILE PREVĂZUTE ÎN ART. 271 DIN LEGEA NR. 31/1990

Mihai Adrian Hotca  1. Conținutul textului legal și aspecte comune infracțiunilor prevăzute în art. 271  1.1. Conținutul normei de incriminare...

Read More

INFRACȚIUNILE PREVĂZUTE ÎN LEGEA SOCIETĂȚILOR NR. 31/1990. ASPECTE COMUNE

Mihai Adrian Hotca 1. Unele aspecte generale privind societățile Cel mai important act normativ, care reglementează materia constituirii, organizării și...

Read More

INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ A PEDEPSEI. CONCEPT ȘI FELURI

Mihai Adrian Hotca 1. Concept [1]        Individualizarea (personalizarea) pedepselor este operaţiunea prin care pedepsele sunt adaptate la nevoile apărării...

Read More

INDIVIDUALIZAREA JUDICIARĂ A STABILIRII SAU EXECUTĂRII PEDEPSEI. CÂTEVA CONSIDERAȚII GENERALE

Mihai Adrian Hotca       Chestiunea tratamentului sancţionator al delincvenţilor primari sau de ocazie a format obiectul preocupărilor multor jurişti, inclusiv...

Read More

ABUZUL ÎN SERVICIU DUPĂ DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE NR. 392/2017

Mihai Adrian Hotca 1. Aspecte introductive În acest articol vom examina efectele juridice ale Deciziei Curții Constituționale nr. 392/2017[1] asupra...

Read More

DREPTUL LA APĂRARE, SECRETUL PROFESIONAL AL AVOCATULUI ȘI ASISTENȚA NELOIALĂ

Mihai Adrian Hotca Preambul Titlul de mai sus determină, în mod ineluctabil, întrebarea: Care este legătura între dreptul la apărare,...

Read More

CE NORME PENALE PREZINTĂ INTERES PENTRU DOMENIUL AFACERILOR?

 Mihai Adrian Hotca Când vorbim despre domeniul afacerilor, despre economie sau despre activități lucrative, aproape toată lumea agreează că sunt...

Read More

CE ESTE DREPTUL PENAL AL AFACERILOR? (II)

Mihai Adrian Hotca 1. Unele aspecte privind caracteristicile și etiologia criminalităţi din domeniul afacerilor 1.1. Precizări prealabile Faptele aflate în...

Read More

CE ESTE DREPTUL PENAL AL AFACERILOR? (I)

Mihai Adrian Hotca 1. Introducere Expresia Drept penal al afacerilor este tot mai des folosită de oamenii de afaceri[1], în...

Read More

CONSIMŢĂMÂNTUL PERSOANEI VĂTĂMATE

Mihai Adrian Hotca  1. Conținut legal și aspecte introductive        Conform art. 22 C. pen.: „(1) Este justi­ficată fapta prevăzută...

Read More

ESTE JURISPRUDENŢA IZVOR DE DREPT ÎN SISTEMUL DE DREPT ROMÂN?

Mihai Adrian Hotca 1. Precizări prealabile      După cum se ştie, statul român a fost condamnat de Curtea Europeană a...

Read More

ABUZUL ÎN SERVICIU DUPĂ PUBLICAREA ÎN MONITORUL OFICIAL A DECIZIEI CURȚII CONSTITUȚIONALE NR. 406/2016

Mihai Adrian Hotca 1. Aspecte introductive În acest articol vom examina consecințele Deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016 asupra cauzelor (proceselor)...

Read More

EXERCITAREA UNUI DREPT ȘI ÎNDEPLINIREA UNEI OBLIGAŢII

Mihai Adrian Hotca 1. Conținut legal și aspecte introductive     Potrivit art. 21 C. pen.: „(1) Este justificată fapta prevăzută...

Read More

EXCESUL NEIMPUTABIL

Mihai Adrian Hotca 1. Depăşirea neimputabilă a limitelor legitimei apărări Potrivit art. 26 alin. (1) C. pen.: „nu este imputabilă...

Read More

DEFINIŢIA, OBIECTUL, SARCINILE, SCOPUL ȘI CARACTERELE DREPTULUI PENAL

Mihai Adrian Hotca 1. Preliminarii       Expresia drept penal are două accepţiuni recunoscute în literatura de specialitate, respectiv de ramură...

Read More

CONTROLUL JUDICIAR. CÂTEVA CONSIDERAȚII PRIVIND CONDIȚIILE LUĂRII, PRELUNGIRII ȘI MENȚINERII MĂSURII CONTROLULUI JUDICIAR

 Mihai Adrian Hotca Preambul Măsura controlului judiciar, alături de sora ei, controlul judiciar pe cauțiune, este cea mai puțin intruzivă...

Read More

SOLUȚIILE PRONUNȚATE ÎN PROCEDURA RECUNOAŞTERII ÎNVINUIRII

  Norel Neagu 1. Introducere Procedura recunoaşterii învinuirii a suscitat numeroase controverse atât în reglementarea anterioară, cât şi în actuala...

Read More

DESPRE CONSTITUȚIONALITATEA SANCȚIONĂRII INFRACȚIUNII DE EVAZIUNE FISCALĂ

 Norel Neagu 1. Introducere În plină reformă de modificare a legislației penale și în contextul diminuării efectelor crizei economice care...

Read More

CORUPȚIA. CAUZE, EFECTE ȘI REMEDII

Preambul Plecând de la necesitatea înlăturării sau, cel puțin, a diminuării corupției din societate, cred că, la fel ca în...

Read More

DECIZIA NR. 23/2017 PRIVIND CONFISCAREA SPECIALĂ ÎN CAZUL INFRACȚIUNII DE SPĂLARE A BANILOR PROVENIȚI DIN EVAZIUNE FISCALĂ

1. Precizări introductive În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 8 noiembrie 2017, a fost publicată Decizia...

Read More

SPĂLAREA BANILOR ÎN LUMINA DECIZIEI ÎCCJ NR. 16/2016

1. Scurtă introducere În acest articol vom analiza conținutul Deciziei nr. 16/2016, pronunțată de ÎCCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni...

Read More

CÂTEVA REPERE PRIVIND APLICAREA DISPOZIȚIILOR RELATIVE LA CONFISCAREA EXTINSĂ

1. Introducere Atât în Codul penal anterior, cât și în Codul penal în vigoare, dispozițiile relative la măsura de siguranță...

Read More

CÂTEVA CONSIDERAȚII PRIVIND CAUZELE CARE EXCLUD INFRACȚIUNEA (CAUZELE JUSTIFICATIVE ȘI CAUZELE DE NEIMPUTABILITATE)

  1. Ce sunt cauzele care exclud infracțiunea?        Potrivit art. 15 C. pen.: „Infracţiunea este fapta prevăzută de...

Read More

INFRACŢIUNEA DE BANCRUTĂ FRAUDULOASĂ ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD PENAL

1. Consideraţii introductive. Bancruta frauduloasă este una dintre „cenuşăresele” dreptului penal, deoarece legiuitorul a fost foarte oscilant în ceea ce...

Read More

INFRACȚIUNEA PREVĂZUTĂ ÎN ART. 5 DIN LEGEA NR. 241/2005 PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE

  1. Conţinutul normei de incriminare Art. 5 - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an...

Read More

INFRACȚIUNEA PREVĂZUTĂ ÎN ART. 4 DIN LEGEA NR. 241/2005 PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE

  1. Conţinutul normei de incriminare Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani...

Read More

INFRACȚIUNEA PREVĂZUTĂ ÎN ART. 3 DIN LEGEA NR. 241/2005 PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE

 1. Scurtă prezentare a Legii nr. 241/2005 Pe lângă dispozițiile generale (art. 1-2), cele privind individualizarea sancţiunilor pentru faptele de...

Read More

AMÂNAREA APLICĂRII PEDEPSEI

 1. Noţiune Amânarea aplicării pedepsei este o modalitate de individualizare a pedepsei ce constă în posibilitatea (facultatea) acordată judecătorului de...

Read More

ARESTAREA PREVENTIVĂ. CÂTEVA CONSIDERAȚII PRIVIND CONDIȚIILE LUĂRII, PRELUNGIRII ȘI MENȚINERII MĂSURII ARESTĂRII PREVENTIVE

1. Sedes materiae Potrivit art. 202 C. proc. pen.: „(1) Măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii...

Read More

CODUL DEONTOLOGIC AL AVOCATULUI ROMÂN

Prin Hotărârea nr. 268/17 iunie 2017, Consiliul UNBR a adoptat Codul deontologic al avocatului român (a se vedea mai jos).

Read More