Articole

CÂTEVA REPERE PRIVIND APLICAREA DISPOZIȚIILOR RELATIVE LA CONFISCAREA EXTINSĂ

1. Introducere Atât în Codul penal anterior, cât și în Codul penal în vigoare, dispozițiile relative la măsura de siguranță...

Read More

CÂTEVA CONSIDERAȚII PRIVIND CAUZELE CARE EXCLUD INFRACȚIUNEA (CAUZELE JUSTIFICATIVE ȘI CAUZELE DE NEIMPUTABILITATE)

  1. Ce sunt cauzele care exclud infracțiunea?        Potrivit art. 15 C. pen.: „Infracţiunea este fapta prevăzută de...

Read More

INFRACŢIUNEA DE BANCRUTĂ FRAUDULOASĂ ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD PENAL

1. Consideraţii introductive. Bancruta frauduloasă este una dintre „cenuşăresele” dreptului penal, deoarece legiuitorul a fost foarte oscilant în ceea ce...

Read More

INFRACȚIUNEA PREVĂZUTĂ ÎN ART. 5 DIN LEGEA NR. 241/2005 PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE

  1. Conţinutul normei de incriminare Art. 5 - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an...

Read More

INFRACȚIUNEA PREVĂZUTĂ ÎN ART. 4 DIN LEGEA NR. 241/2005 PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE

  1. Conţinutul normei de incriminare Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani...

Read More

INFRACȚIUNEA PREVĂZUTĂ ÎN ART. 3 DIN LEGEA NR. 241/2005 PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE

 1. Scurtă prezentare a Legii nr. 241/2005 Pe lângă dispozițiile generale (art. 1-2), cele privind individualizarea sancţiunilor pentru faptele de...

Read More

AMÂNAREA APLICĂRII PEDEPSEI

 1. Noţiune Amânarea aplicării pedepsei este o modalitate de individualizare a pedepsei ce constă în posibilitatea (facultatea) acordată judecătorului de...

Read More

ARESTAREA PREVENTIVĂ. CÂTEVA CONSIDERAȚII PRIVIND CONDIȚIILE LUĂRII, PRELUNGIRII ȘI MENȚINERII MĂSURII ARESTĂRII PREVENTIVE

1. Sedes materiae Potrivit art. 202 C. proc. pen.: „(1) Măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii...

Read More

CODUL DEONTOLOGIC AL AVOCATULUI ROMÂN

Prin Hotărârea nr. 268/17 iunie 2017, Consiliul UNBR a adoptat Codul deontologic al avocatului român (a se vedea mai jos).

Read More
1 8 9 10