Articole

DE LEGE LATA, EXISTĂ CAUZE DE ÎNTRERUPERE A TERMENULUI PRESCRIPȚIEI RĂSPUNDERII PENALE?

Rezumat De lege lata (potrivit legii în vigoare la acest moment), nu există reglementate cauze de întrerupere a termenului de...

Read More

BANCRUTA FRAUDULOASĂ

  1. Textul incriminator Potrivit art. 241 C. pen.: „(1) Fapta persoanei care, în frauda creditorilor: a) falsifică, sustrage sau...

Read More

EVAZIUNEA FISCALĂ ȘI OPTIMIZAREA FISCALĂ (EVAZIUNEA FISCALĂ LEGALĂ)

Motto 1: „Când este vorba despre plata impozitelor patriotismul dispare” (G. Orwell). Motto 2: “Impozitele, până la urmă, sunt cotizaţiile...

Read More

Provocări ale Dreptului penal al afacerilor

https://www.youtube.com/watch?v=feaOLFXyvCo

Read More

CEAPA, AVOCAŢII ȘI AFINITATEA PROFESIONALĂ

  Când ne uităm în oglinda socială, constatăm că o parte a oamenilor sunt fie din grupul nostru, (sunt de-ai...

Read More

OPERAȚIUNILE FINANCIARE EFECTUATE ÎN MOD FRAUDULOS

1. Norma de incriminare Conform art. 250 C. pen.: „(1) Efectuarea unei operaţiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare...

Read More

ACCEPTAREA OPERAȚIUNILOR FINANCIARE EFECTUATE ÎN MOD FRAUDULOS

1. Norma de incriminare Conform art. 251 C. pen.: „”„(1) Acceptarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare...

Read More