CONFERINȚA BAROULUI GIURGIU ȘI A INSTITUTULUI NAȚIONAL PENTRU PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA AVOCAȚILOR