Avocaţii Societăţii

Mirela GORUNESCU

 

Avocat colaborator al HOTCA & ASOCIAŢII

 

 

Curriculum vitae

Europass

 

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

GORUNESCU, MIRELA

Adresă(e)

 

Telefon(oane)

 

 021.330.90.32/021.311.23.72

Mobil: 0743153737

 

Fax(uri)

021.311.23.71

E-mail(uri)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Naţionalitate(-tăţi)

Română

Data naşterii

08.05.1974

Sex

Feminin

 

 

Perioada

Din 1 mai 2012

Funcţia sau postul ocupat

Prodecan

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activităţi didactice, de cercetare şi de sprijin în managementul facultăţii

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Facultatea de Drept

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

instituţie de învăţământ superior privată acreditată, parte a sistemului naţional de învăţământ

 

 

Perioada

Din 1 octombrie 2011

Funcţia sau postul ocupat

Avocat colaborator

Activităţi şi responsabilităţi principale

Asistenţă juridică

Numele şi adresa angajatorului

SCA „Hotca şi asociaţii” Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Societate civilă de avocaţi

 

 

 

Perioada

 

2009-2011

Funcţia sau postul ocupat

Şef catedră Drept penal

Activităţi şi responsabilităţi principale

Cercetare ştiinţifică şi activităţi didactice în domeniul Dreptului Penal, conducerea activităţii Catedrei de drept penal

Numele şi adresa angajatorului

Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti, Facultatea de Drept

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

instituţie de învăţământ superior a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

 

 

Perioada

2002- 2008

Funcţia sau postul ocupat

lector univ. dr.

Activităţi şi responsabilităţi principale

Cercetare ştiinţifică şi activităţi didactice în domeniul Dreptului Penal

Numele şi adresa angajatorului

Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti, Facultatea de Drept

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

instituţie de învăţământ superior a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

 

 

Perioada

Din 1998-2002

Funcţia sau postul ocupat

asistent univ.

Activităţi şi responsabilităţi principale

Cercetare ştiinţifică şi activităţi didactice în domeniul Dreptului Penal

Numele şi adresa angajatorului

Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti, Facultatea de Drept

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

instituţie de învăţământ superior a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

 

 

Perioada

1996-1998

Funcţia sau postul ocupat

preparator univ.

Activităţi şi responsabilităţi principale

Cercetare ştiinţifică şi activităţi didactice în domeniul Dreptului Penal

Numele şi adresa angajatorului

Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti, Facultatea de Drept

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

instituţie de învăţământ superior a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

 

Perioada

30 iunie 2008  – 6 iulie 2008

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de participare

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Summer School "The EU area of Criminal Justice"

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

The Institute for European Studies (Université libre de Bruxelles - ULB) and the European Criminal Law Academic Network (ECLAN)

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 

 

Perioada

2-6 iulie 2007

Calificarea / diploma obţinută

Certificate de participare

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Criminal Justice Course

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Academy of European Law,Trier, Germany

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 

 

Perioada

2004

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Curse of Psychology and Pedagogy

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

SecurityAcademyWien

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 

 

Perioada

1998- 2002

Calificarea / diploma obţinută

Doctor in drept

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Drept Penal, Dreptul mediului

Titlul tezei: „Protecţia mediului prin dreptul penal”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Poliţie, Facultatea de Drept

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 6

 

 

 

Perioada

1998

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de absolvire

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Psihologie, psiho-pedagogie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Psihologie, Pedagogie, Sociologie, Universitatea Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 

 

 

Perioada

 

1996 - 1997

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de absolvire

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Drept penal, Drept procesual penal, Drept execuţional penal, Criminalistică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Poliţie, Facultatea de drept

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 5A

 

 

 

Perioada

1992-1996

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de licenţă

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Drept penal, Drept procesual penal, Drept civil, Drept procesual civil

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Poliţie, Facultatea de Drept

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 5A

 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

Limba(i) maternă(e)

Română

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

 

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

Franceză

 

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

- abilităţi de comunicare, dezvoltate şi verificate în activitatea didactică desfăşurată din anul 1996 şi până în prezent

- munca în echipă – prin integrarea în cadrul echipei care desfăşoară activitatea în cadrul  disciplinei „Drept penal ”

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Coordonarea activităților didactice și de cercetare

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

utilizare calculator – curs operare absolvit

Alte competenţe şi aptitudini

am elaborat şi publicat monografii, curs, articole în domeniul  dreptului penal, aşa cum rezultă din lista de lucrări

Permis(e) de conducere

categoria B, din anul 1994

Informaţii suplimentare

Membru în Asociaţia Română de Drept Penal

 

PARTICIPĂRI ÎN ECHIPE DE CERCETARE

1. Procesul penal în România între celeritate şi legalitate – director de proiect prof. univ. dr. NEAGU ION, nr. (Cod CNCSIS 710/2007);

2. Implicaţiile Aquis-ului comunitar asupra protecţiei penale a mediului înconjurător şi a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos în România– director de proiect: prof.univ.dr. ALEXANDRU BOROI (Cod CNCSIS 525/2007);

3. Incidenţa legislaţiei comunitare asupra legislaţiei româneşti din domeniul tranzitului de bunuri şi persoane peste frontieră – director de proiect conf.univ.dr. GABRIEL OLTEANU (Tema nr. 359/2007 Granturi Academia Română, 2007).

4.Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară, proiect cofinanţat POSDRU/86/1.2/S/62307, în parteneriat cu Universitatea Al I. Cuza Iaşi, 2010-2013)

 

                             

Conf. univ. dr.

MIRELA GORUNESCU
Admin site: Ing. Cosmin Olteanu

hotca.ro Web analytics