Avocaţii Societăţii

Norel NEAGU

 

Avocat colaborator al HOTCA & ASOCIAŢII

Conferenţiar universitar, doctor în Drept

Membru al Baroului Bucureşti

STUDII:

  • licenţă în Drept
  • studii postuniversitare în domeniul Ştiinţelor Penale
  • master Ştiinţe Penale

Domenii de expertiză:

-          Drept penal:

o   Infracţiuni prevăzute în Codul penal

o   Infracţiuni prevăzute în alte acte normative

-          Protecţia intereselor financiare ale UE

-          Cooperare judiciară internaţională

 

I.             Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute

 

2007

Diploma de doctor în Drept – tema tezei de doctorat Protecția penală a intereselor financiare ale Uniunii Europene

2004

Diploma de master în Ştiinţe penale

2004

Diploma de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

1999

Diploma de licenţă – specializarea Drept

 

 

II.          Informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante

 

2012 - 2013

Conferențiar universitar – disciplina Cooperare judiciară internațională în materie penală –  Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti

2010-prezent

Cercetător, Centrul de Cercetare Studii Juridice, Economice și Socio-Administrative, din cadrul Universităţii “Nicolae Titulescu” din Bucureşti

2007-2010

Lector universitar – disciplinele Drept penal. Partea generală, Drept penal. Partea specială –  Facultatea de Drept din cadrul Academie de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

2002-2007

Asistent universitar – disciplinele Drept penal. Partea generală, Drept penal. Partea specială – Facultatea de Drept din cadrul Academie de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

1999-2002

Preparator universitar – disciplinele Drept penal. Partea generală, Drept penal. Partea specială – Facultatea de Drept din cadrul Academie de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

 

III.       Informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare conduse în calitate de director de proiect şi granturile obţinute

 

Nr.

Denumire

Calitate

Sursa

 27/

28.07.

2010

FUNDAMENTELE DREPTULUI PENAL AL UNIUNII EUROPENE

Director

2010-2013

 

 

CNCSIS

 

 

 

 

IV.        Informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare şi granturi – participare în calitate de membru al echipei

 

Nr.

Denumire

Calitate

Sursa

 

35 GR/

05.05.

2006

PREVENIREA ŞI COMBATEREA TRAFICULUI ŞI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. MĂSURI DE EFICIENTIZARE A PREVENIRII ŞI COMBATERII

Membru

2006-2008

 

 

 

CNCSIS

15/

05.07.

2007

MĂSURA DE SIGURANŢĂ A CONFISCĂRII SPECIALE ÎN DREPTUL COMPARAT

Membru

2007

 

Privată

 

V.     Informaţii privind lucrările publicate

 

Articole, exempli gratia:

 

Nr.

Data

Autor (i)

Titlul

articolului

Titlul

revistei

ISSN

Interval

Pagini

Tipul revistei

1

2012

Norel Neagu

The “Ne Bis in Idem” Principle in the Case-Law of the European Court of Justice (II). The ‘Final Judgment’ and ‘Enforcement’ Issues

LESIJ

2/2012

ISSN 1583-039x

67-87

BDI (EBSCO-CEEAS, CEEOL)

2

2012

Norel Neagu

The Ne Bis in Idem Principle in the Interpretation of European Courts: Towards Uniform Interpretation

Leiden Journal of International Law

4/2012

ISSN: 0922-1565

955-977

ISI

3

2012

Norel Neagu

Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata in noul cod penal

Dreptul

4/2012

ISSN 1018-04-35

90-98

BDI (ProQuest, SSRN)

4

2012

Norel Neagu

General Principles of EU (Criminal) Law: Legality, Equality, Non-discrimination, Specialty and Ne Bis in Idem in the Field of the European Arrest Warrant

CKS E-book 2012

ISSN 2068-7796

100-108

BDI (EBSCO-CEEAS, CEEOL)

5

2012

Norel Neagu

Nerespectarea hotararilor judecatoresti in noul Cod penal

Dreptul

2/2012

ISSN 1018-04-35

60-73

BDI (ProQuest, SSRN)

6

2011

Norel Neagu

 The “Ne Bis in Idem” Principle in the Case-Law of the European Court of Justice (I). The ‘Idem’ Issue

LESIJ

2/2011

ISSN 1583-039x

34-54

BDI (EBSCO-CEEAS, CEEOL)

7

2010

Norel Neagu

European Criminal Law, by André Klip

European Law Review 3/2010

ISSN 0307-5400

447-450 

ISI 

8

2010

Norel Neagu

A Need for Change: the Romanian Supreme Court’s Approach in Appeals in the Interest of Law

Review of Central and East European Law 3/2010

ISSN 0925-9880

293-305

ISI 

9

2010

Norel Neagu

Accession Blues: Modest Successes and Major Difficulties in Romania

Journal of Financial Crime 1/2010

ISSN 1359-0790

47-60

BDI (Scopus) 

10

2009

Norel Neagu

Entrapment between two Pillars: the European Court of Justice Rulings in Criminal Law

European Law Journal 4/2009

·         ISSN 1468-0386

 

536-551

ISI

11

2009

Norel Neagu

Fraudarea resurselor comunitare

Dreptul

1/2009

ISSN 1018-04-35

 211-231

BDI (ProQuest, SSRN)

12

2008

Norel Neagu

Fraudarea bugetului comunitar sub aspectul cheltuielilor

Revista de Drept Penal 3/2008

ISSN 1223-0790

81-99

BDI (ProQuest, SSRN)

13

2006

Norel Neagu

Scurt istoric al evoluţiei protecţiei penale a intereselor financiare ale Uniunii Europene prin mijloace de drept comunitar

Dreptul

8/2006

ISSN 1018-04-35

 128-135

BDI (ProQuest, SSRN)

14

2006

Norel Neagu

Relaţia drept penal – drept comunitar

Dreptul

7/2006

ISSN 1018-04-35

 155-167

BDI (ProQuest, SSRN)

15

2004

Norel Neagu

 

Noi dispoziţii penale. Reflecţii critice

Revista de Drept Penal 4/2004

ISSN 1223-0790

 125-129

BDI (ProQuest, SSRN)

16

2003

Norel Neagu

Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive

Revista de Drept Penal 1/2003

ISSN 1223-0790

 119-120

 BDI (ProQuest, SSRN)

17

2002

Norel Neagu

Reabilitare. Detenţiune pe viaţă

Revista de Drept Penal 1/2002

ISSN 1223-0790

 85-86

BDI (ProQuest, SSRN)

 

 

Lucrări publicate, exempli gratia:

 

Nr.

Data

Autor (i)

Titlul

cărţii

Editura

ISBN

Pagini

Tipul editurii

1

2012

Norel Neagu

Cooperarea judiciară internațională în materie penală

Universul Juridic

978-973-127-681-6

344 

Recunoscuta CNCS 

2

2011

Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu

Drept penal. Partea specială. Teorie și practică judiciară 

Universul Juridic

978-973-127-651-9

960 

Recunoscuta CNCS 

3

2008

Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu

Drept penal. Partea specială. Teorie și practică judiciară 

Wolters Kluwer

978-973-1911-25-0

998 

Recunoscuta CNCS 

4

2008

Norel Neagu

Fraudarea bugetului comunitar

Wolters Kluwer

978-973-1911-12-0

304 

Recunoscuta CNCS 

5

2008

Vasile Dobrinoiu, Mihai Hotca,

Norel Neagu,

Căşuneanu Costel,

Marius Murea

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

Wolters Kluwer

978-973-191-134-2

504

Recunoscuta CNCS

6

2002

Alexandru Boroi, Valentin Radu-Sultănescu, Norel Neagu

Drept penal – partea specială, culegere de speţe pentru uzul studenţilor

All Beck

973-655-177-6

262

 Recunoscuta CNCS

 
Admin site: Ing. Cosmin Olteanu

hotca.ro Web analytics