Mihai Adrian HOTCA

Blog personal – www.mihaihotca.ro

Mihai Adrian HOTCA este managing partener şi fondator al SCA HOTCA & ASOCIAȚII și este specializat în drept penal, dreptul insolvenței, contencios administrativ și drept contravențional. Are diplomă de master în Științe penale, este profesor universitar și doctor în Drept penal. 

Mihai Adrian HOTCA este consilier al Baroului Bucureşti, arbitru la Curtea de Arbitraj de pe lângă CCIR, membru al Asociației Internaționale de Drept Penal și lector în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților.

Mihai Adrian HOTCA are peste 20 de ani de experiență în domeniul avocaturii, perioadă în care a asistat și reprezentat clienți în cauze din domeniul dreptului public și privat.

Mihai Adrian HOTCA a participat, în calitate de speaker sau moderator, la manifestări științifice din domeniul dreptului (conferințe, dezbateri, simpozioane sau mese rotunde), a fost membru în echipe de redactare a unor acte normative importante și a primit mai multe distincții sau premii, prin care i s-au recunoscut calitățile profesionale. Exempli gratia, în anii 2012 și 2017, Uniunea Juriștilor din România i-a acordat premiul Vintilă Dongoroz pentru cea mai bună carte din domeniul Dreptului penal.

Mihai Adrian HOTCA este membru în comitetele științifice ale unor reviste de prestigiu (Dreptul, Pandectele Române s.a.) și este autor al unor articole, cursuri, monografii și altor lucrări de specialitate juridică.